میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 14
وزن: 14 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/10/25 130,000 0
1399/10/24 130,000 0
1399/10/23 130,000 0
1399/10/22 130,000 2,000