میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: ������������ ����������
سایز: 22
وزن: 35 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/23 16,400 0
1401/05/22 16,400 100
1401/05/20 16,500 0
1401/05/19 16,500 180