میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 8
وزن: 4/6 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/26 16,300 0
1401/05/25 16,300 0
1401/05/24 16,300 500
1401/05/23 16,800 0