میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: ������������ ����������
سایز: 8
وزن: 4/6 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/23 16,800 0
1401/05/22 16,800 400
1401/05/20 17,200 0
1401/05/19 17,200 80