میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه بافق یزد
سایز: 14
وزن: 14/520 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/07 68,700 1,000
1398/12/06 69,700 1,000
1398/12/05 70,700 3,500
1398/12/03 67,200 5,900
مسیریابی کانال تلگرام ۰۲۱-۵۴۱۰۳