میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه بافق یزد
سایز: 20
وزن: 29/640 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/07 67,500 1,000
1398/12/06 68,500 1,000
1398/12/05 69,500 3,500
1398/12/03 66,000 5,700
مسیریابی کانال تلگرام ۰۲۱-۵۴۱۰۳