میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه آریان فولاد
سایز: 12
وزن: 10 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/26 15,800 100
1401/05/25 15,900 0
1401/05/24 15,900 100
1401/05/23 16,000 200