میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه آریان فولاد
سایز: 12
وزن: 10 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/12 83,000 1,500
1399/04/10 81,500 0
1399/04/09 81,500 0
1399/04/08 81,500 500