میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: ������������
سایز: 32
وزن: 75 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/11/16 20,900 400
1401/11/12 20,500 100
1401/11/11 20,400 200
1401/11/10 20,200 0