میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه کویر کاشان
سایز: 8
وزن: 4.5 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/26 18,300 0
1401/05/25 18,300 0
1401/05/24 18,300 0
1401/05/23 18,300 0