میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه کویر کاشان
سایز: 10
وزن: 7/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/26 17,500 0
1401/05/25 17,500 0
1401/05/24 17,500 0
1401/05/23 17,500 0