میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: ������������
تولید کننده: کارخانه کویر کاشان
سایز: 32
وزن: 76 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/23 18,100 0
1401/05/22 18,100 0
1401/05/19 18,100 400
1401/05/13 17,700 0