تیرآهن 12 متری IPE بنگاه تهران

گروه: ������������
تولید کننده: کارخانه ظفر بناب
سایز: 14
وزن: 130 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/09/06 2,229,500 0
1401/09/05 2,229,500 0
1401/09/03 2,229,500 0
1401/09/02 2,229,500 0