قیمت تیرآهن14 ظفربناب بنگاه تهران

گروه: ������������
تولید کننده: کارخانه ظفر بناب
ضخامت:
وزن: 130 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1402/07/10 3,350,000 0
1402/07/09 3,350,000 0
1402/07/08 3,350,000 87,000
1402/07/06 3,263,000 87,000