میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 14
وزن: 14/52 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/04 86,100 10,100
1399/03/11 76,000 6,100
1399/02/23 69,900 1,000
1399/02/22 68,900 900