میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 20
وزن: 29/64 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/11/28 60,500 1,000
1398/11/27 59,500 500
1398/11/26 60,000 1,700
1398/11/23 61,700 1,000
مسیریابی کانال تلگرام ۰۲۱-۵۴۱۰۳