تیرآهن 12متری IPE بنگاه تهران

گروه: تیرآهن
تولید کننده: کارخانه ماهان
سایز: 18
وزن: 195 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 3,600,000 0
1401/05/12 3,600,000 0
1401/05/11 3,600,000 50,000
1401/05/10 3,650,000 150,000