تیرآهن 12متری IPE بنگاه تهران

گروه: تیرآهن
تولید کننده: کارخانه کرمانشاه
سایز: 16
وزن: 170 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/23 2,780,000 10,000
1401/05/22 2,790,000 20,000
1401/05/18 2,810,000 700,000
1401/05/13 2,110,000 660,000