قیمت تیرآهن16 کرمانشاه بنگاه تهران

گروه: ������������
تولید کننده: کارخانه کرمانشاه
ضخامت:
وزن: 170 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1402/07/01 4,300,000 0
1402/06/30 4,300,000 0
1402/06/29 4,300,000 0
1402/06/28 4,300,000 0