قیمت تیرآهن14 فولاد یزد بنگاه تهران

گروه: ������������
تولید کننده: کارخانه فولاد یزد
ضخامت:
وزن: 135 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1402/07/01 3,450,000 20,000
1402/06/30 3,430,000 0
1402/06/29 3,430,000 0
1402/06/28 3,430,000 20,000