میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: ������������
تولید کننده: کارخانه راد همدان
سایز: 16
وزن: 17.5 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/23 17,335 0
1401/05/22 17,335 0
1401/05/20 17,335 0
1401/05/19 17,335 100