میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه پرشین فولاد
سایز: 12
وزن: 11/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/14 87,000 3,500
1399/04/12 83,500 500
1399/04/11 83,000 1,500
1399/04/10 81,500 0