میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه پرشین فولاد
سایز: 18
وزن: 24 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/21 100,000 2,000
1399/04/18 98,000 5,500
1399/04/17 92,500 1,000
1399/04/16 91,500 5,500