میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه پرشین فولاد
سایز: 20
وزن: 29 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/26 16,500 0
1401/05/25 16,500 0
1401/05/24 16,500 0
1401/05/23 16,500 0