میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه پرشین فولاد
سایز: 20
وزن: 29 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/14 86,000 3,500
1399/04/12 82,500 500
1399/04/11 82,000 1,500
1399/04/10 80,500 0