میلگرد آجدار استاندارد A2

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه شاهین بناب
سایز: 8
وزن: 4/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/24 68,000 3,000
1398/12/21 65,000 1,000
1398/12/20 64,000 1,600
1398/12/19 62,400 1,100