میلگرد آجدار استاندارد A2

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه شاهین بناب
سایز: 8
وزن: 4/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/10 86,500 0
1399/04/09 86,500 0
1399/04/08 86,500 0
1399/04/07 86,500 2,000