میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه شاهین بناب
سایز: 16
وزن: 18/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/21 103,000 5,800
1399/04/18 97,200 3,000
1399/04/17 94,200 0
1399/04/16 94,200 6,700