میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه شاهین بناب
سایز: 18
وزن: 23/4 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/14 87,500 4,200
1399/04/10 83,300 0
1399/04/09 83,300 0
1399/04/08 83,300 0