میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد
تولید کننده: کارخانه شاهین بناب
سایز: 25
وزن: 45/2 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/10 83,300 0
1399/04/09 83,300 0
1399/04/08 83,300 0
1399/04/07 83,300 1,700