تیرآهن 12 متری IPE بنگاه تهران

گروه: تیرآهن
سایز: 12
وزن: 125 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 2,230,000 0
1401/05/12 2,230,000 0
1401/05/10 2,230,000 20,000
1401/05/08 2,250,000 50,000