تیرآهن 12 متری IPE بنگاه تهران

گروه: تیرآهن
سایز: 12
وزن: 125 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1400/08/05 20,200,000 200,000
1400/08/04 20,000,000 0
1400/08/03 20,000,000 0
1400/08/01 20,000,000 0