تیرآهن 12 متری IPE بنگاه تهران

گروه: تیرآهن
سایز: 14
وزن: 155 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 2,850,000 0
1401/05/12 2,850,000 90,000
1401/05/10 2,760,000 80,000
1401/05/08 2,840,000 40,000