تیرآهن 12 متری IPE بنگاه تهران

گروه: تیرآهن
سایز: 14
وزن: 155 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/16 19,520,000 1,000,000
1399/04/15 18,520,000 2,000,000
1399/04/10 16,520,000 0
1399/04/09 16,520,000 900,000