تیرآهن 12 متری IPE بنگاه تهران

گروه: تیرآهن
سایز: 14
وزن: 155 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/20 12,320,000 0
1398/12/19 12,320,000 1,150,000
1398/12/17 11,170,000 0
1398/12/14 11,170,000 450,000