تیرآهن 12 متری IPE بنگاه تهران

گروه: تیرآهن
سایز: 14
وزن: 155 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1400/08/05 25,900,000 100,000
1400/08/04 26,000,000 200,000
1400/08/03 25,800,000 200,000
1400/08/01 25,600,000 0