تحويل واحدهای فاز 8 مسکن مهر پرديس تا پايان هفته

تحويل واحدهای فاز 8 مسکن مهر پرديس تا پايان هفته
تحويل واحدهای فاز 8 مسکن مهر پرديس تا پايان هفته

تحويل واحدهای فاز 8 مسکن مهر پرديس تا پايان هفته

مديرعامل شرکت عمران شهر جديد پرديس از تحويل تعدادی از واحدهای مسکن مهر اين شهر تا پايان هفته خبر داد. سعيد غفوری مديرعامل  شرکت عمران شهر جديد پرديس اظهار داشت: تعدادی از واحدهای فاز 8 مسکن مهر پرديس تا پايان هفته تحويل داده می شود.وی با اشاره به اينکه متوليان مسکن مهر با اخذ سود 

دوران مشارکت از متقاضيان مخالفند تصريح کرد: اگر واحد مسکونی به متقاضی واگذار شده بود دريافت سود دوران مشارکت منطقی به نظر می رسيد اما در شرايط کنونی که واحدها هنوز واگذارنشده اند نبايد اين امر صورت پذيرد.

مديرعامل شرکت عمران شهر جديد پرديس در مورد افزايش تسهيلات مسکن مهر بيان کرد: در روزهای آتی جلسه ای برای اين امر در بانک مرکزی برگزار و در خصوص افزايش تسهيلات مسکن مهر پرديس تصميم گيری خواهد شد.

غفوری با اشاره به اينکه اکنون 26 هزار واحد مسکن مهر پرديس در مرحله نازک کاری است گفت: شرکت های خدماتی و تاسيساتی بايد در خصوص انشعابات واحدهای عمليات اجرايی را تسريع بخشيده تااين واحدهای نيز آماده تحويل شوند.

وي ضمن بيان اينکه متقاضيان برای تحويل واحدهای خود بايد هرچه زودتر نسبت به تکميل محل آورده خود اقدام کنند در مورد اولويت های بعدی تحويل واحدهای مسکن مهر پرديس عنوان کرد: پس از تحويل واحدهای فاز 8،به ترتيب فازهای 5 ،9  و 11 در اولويت تکميل و واگذاری به متقاضيان قرار دارد.

 

 

پرینت صفحه

نظرات کاربران (0)

ثبت نظر جدید

یک آواتار برای خود انتخاب کنید: