موانع و الزامات افزایش سقف وام مسکن

موانع و الزامات افزایش سقف وام مسکن
موانع و الزامات افزایش سقف وام مسکن

موانع و الزامات افزایش سقف وام مسکن

بنا بر گزلرش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار مسکن، یکی از مهم‌ ترین ضعف ‌های این نظام تامین مالی، دور بودن شبکه تسهیلات دهی از گروهی از متقاضیان است، در بازار مسکن طی سال ‌های اخیر بخشی از جامعه متقاضی برای خرید مسکن که بنیه باز پرداخت تسهیلات با سقف‌ های بالا تر از سقف ‌های فعلی را داشته به دلیل محدودیت منابع از یک سو و در اولویت بودن متقاضیان دهک متوسط و متوسط رو به پایین از سوی دیگر، عملاً از دایره تامین مالی با تسهیلات، خارج بوده است.

با این حال، بانک مسکن با راه اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم در سال ۹۴ به شکل ساختاری نظام مشخصی برای تامین مالی مسکن خانه اولی ها یا همان زوج های جدید فاقد مسکن طرح ریزی کرد به گونه ای که طراحی و اجرایی کردن صندوق پس انداز مسکن یکم از سوی بانک مسکن توانسته بخش زیادی از تقاضای خانه اولی ها را پاسخ دهد.

از این رو لازم است همه گروه های متقاضی توسط مجموعه شبکه بانکی مورد توجه قرار گیرند و در بازنگری شرایط پرداخت تسهیلات خرید مسکن ضوابط و نهاد‌ های مالی مورد نیاز برای پاسخ به تقاضای خرید مسکن این افراد نیز طراحی و اجرا شود، از سوی دیگر هر گونه افزایش سقف تسهیلات یا انعطاف در شرایط پرداخت تسهیلات بانکی خرید مسکن نیازمند اعمال ملاحظات حقوقی محکم است تا بانک‌ ها نیز از بابت عدم تبدیل تسهیلات پرداختی به دارایی منجمد، اطمینان حاصل کنند.

سقف فعلی تسهیلات مسکن با توجه به جهش قیمت در بازار مسکن پاسخگوی قدرت خرید متقاضیان نیست و این موضوع انکارناپذیر است، این در حالی است که هیچ مانعی از بابت افزایش سقف تسهیلات و طراحی مدل‌ های مختلف پرداخت تسهیلات خرید مسکن به گروه‌های مصرفی مختلف وجود ندارد؛ هر چند هر گونه اقدام در این زمینه مستلزم تضمین پرداخت به موقع اقساط تسهیلات در استطاعت است.اشتراک گذاری:

نظرات کاربران (0)

ثبت نظر جدید

یک آواتار برای خود انتخاب کنید: