مولفه های موثر بر بازار مسکن

مولفه های موثر بر بازار مسکن
مولفه های موثر بر بازار مسکن

مولفه های موثر بر بازار مسکن

به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن، بازار مسکن در کشور به طور عام و بازار مسکن در شهر تهران به‌ طور خاص متاثر از شکاف نیرو های عرضه و تقاضای بازار در طی زمان بوده که نه به صورت پیوسته و تدریجی بلکه به طور مقطعی اثرات متراکم خود را بر قیمت‌ های معاملاتی بازار منتقل می‌ کند.

تغییرات میان‌ مدت مولفه‌ های موثر بر بردار های عرضه و تقاضای مسکن در کنار شوک‌ های مقطعی در محیط کلان اقتصاد همواره قیمت ‌های تعادلی و نسبی بازار مسکن را دچار تغییرات ادواری ساخته است. افزایش پیوسته تقاضای واحد های مسکونی متاثر از مولفه‌های مختلفی مانند رشد جمعیت مربوط به سه دهه گذشته، مهاجرت از مناطق روستایی و شهرهای کوچک به پایتخت و شهرهای بزرگ با هدف اشتغال  و تحصیل، کاهش محسوس و تاثیرگذار بعد خانوار طی سه دهه گذشته و نیز استهلاک واحدهای مسکونی فرسوده به عنوان چهار مولفه اساسی بر تقاضای بازار مسکن در طی زمان اثرگذار بوده است.

قیمت معاملاتی بازار مسکن غالبا بیش از قیمت تمام شده طی سال‌ های گذشته رشد داشته، که شکاف قیمتی مذکور از یک ‌طرف متاثر از تغییرات ناگهانی اندازه و خالص جریان وجوه انتقالی از بازار دارایی‌ های مالی و غیرمالی بوده و از طرف دیگر تحت تاثیر مولفه‌ های سنتی موثر بر ساختار عرضه و تقاضای بازار مسکن بوده است.
مولفه‌های سنتی سمت تقاضا، رشد جمعیت، بعد خانوار، مهاجرت و استهلاک و نیز هزینه خدمات نیروی کار ساختمانی همواره روند رشد کندی داشته و لذا قابلیت انتقالات ناگهانی را در منحنی‌های عرضه و تقاضای بازار مستغلات و مسکن نداشته است، اما سه مولفه مقررات ساخت، قیمت زمین و هزینه مصالح ساختمانی در کنار مولفه‌های اعتباری، تغییرات بازدهی و جریان وجوه بازار دارایی‌های مالی و غیرمالی  زمینه جهش‌های مقطعی منحنی‌های عرضه و تقاضا را همواره در بازار مستغلات فراهم ساخته است.اشتراک گذاری:

نظرات کاربران (0)

ثبت نظر جدید

یک آواتار برای خود انتخاب کنید: