تیرآهن 12 متری IPE بنگاه تهران

گروه: تیرآهن
تولید کننده: کارخانه فایکو
سایز: 16
وزن: 170 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/21 11,820,000 300,000
1398/12/20 11,520,000 0
1398/12/19 11,520,000 300,000
1398/12/17 11,820,000 0