تیرآهن 12 متری IPE بنگاه تهران

گروه: تیرآهن
تولید کننده: کارخانه ظفر بناب
سایز: 14
وزن: 130 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/23 2,200,000 29,000
1401/05/22 2,171,000 0
1401/05/20 2,171,000 6,500
1401/05/19 2,164,500 6,500