پروفیل ساختمانی بنگاه تهران

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه کیان پرشیا
ضخامت: 3
وزن: 11.5 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/26 20,500 0
1401/05/25 20,500 200
1401/05/24 20,700 0
1401/05/23 20,700 0