تیرآهن 12متری IPE بنگاه تهران

گروه: تیرآهن
تولید کننده: کارخانه فولاد یزد
سایز: 14
وزن: 135 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/23 2,240,000 60,000
1401/05/22 2,300,000 0
1401/05/13 2,300,000 0
1401/05/12 2,300,000 0