محاصره بازار مسکن

محاصره بازار مسکن
محاصره بازار مسکن

محاصره بازار مسکن

بنابر گزارش آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار مسکن، بررسی ‌های انجام شده درخصوص وضعیت بازار معاملات واحد های مسکونی در شهرهای کشور و به‌ خصوص شهر تهران نشان می‌ دهد هم ‌اکنون بازار در تسلط سفته‌ بازها قرار گرفته است و سلطه سفته‌ بازها بر بازار موجب محاصره بازار از سوی آنها وجلوگیری از ورود خریداران مصرفی به عرصه معاملات ملک شده است.

آمار اولیه درباره مشخصات معاملات خرید و فروش واحد های مسکونی در شهرهای کشور، اثر تسلط سفته‌ بازها بر تغییرات قیمتی و حجم معاملات مسکن در اردیبهشت ‌ماه سال جاری را نشان می ‌دهد. تحقیقات میدانی نشان می‌ دهد هم‌ اکنون تغییرات قیمتی و وضعیت بازار معاملات مسکن چه در شهر تهران و چه در سایر شهرها تحت‌ تاثیر رفتارهای سوداگرانه و حضور سفته ‌بازها در بازار ملک قرار دارد، به‌ طوری‌که حضور پررنگ‌ این گروه از متقاضیان مسکن و انجام بخش عمده معاملات خرید و فروش آپارتمان در میان آنها منجر به افزایش سطح قیمت‌ ها و ناتوانی متقاضیان مصرفی از ورود به بازار و خرید آپارتمان شده است.

بازار معاملات مسکن در همه شهر های کشور به‌ خصوص پایتخت در حالی در محاصره سفته‌ بازان ملکی قرار گرفته است که آمار اولیه از میانگین قیمت واحد های مسکونی در اردیبهشت ‌ماه نیز نشان از تغییر کانال قیمتی دارد. این تغییر کانال هم در بازار مسکن شهر تهران و هم در بازار معاملات مسکن کل کشور براساس داده‌ های اولیه مربوط به رهگیری معاملات خرید و فروش واحد های مسکونی در دومین ماه از سال‌ جاری قابل ‌مشاهده است.

بررسی ‌ها بر پایه آمار اولیه از معاملات مسکن کشور در اردیبهشت و بر مبنای داده‌ های خام سامانه رهگیری مسکن نشان می‌دهد فعالیت و حضور پررنگ‌ سفته ‌بازها در بازار معاملات مسکن اردیبهشت، با اثر گذاری بر سطح قیمت ‌ها و تغییر کانال قیمتی در بازار مسکن، تعداد معاملات واحد های مسکونی در بازار و جنس خریداران را نیز تحت‌ تاثیر قرار داده است. این آمارهای اولیه بر پایه داده‌ های خام سامانه رهگیری مسکن استخراج شده است و در واقع نوعی پیش‌گزارش از تحولات بازار مسکن اردیبهشت ‌ماه محسوب می ‌شود.اشتراک گذاری:

نظرات کاربران (0)

ثبت نظر جدید

یک آواتار برای خود انتخاب کنید: