ورق سیاه فولاد مبارکه

لیست قیمت روزانه فروش ورق سیاه کارخانه فولاد مبارکه

فیلتر قیمت

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (ریال)
تاریخ
ضخامت:
2.5
ضخامت:
3
ضخامت:
4
ضخامت:
5
ضخامت:
6
ضخامت:
8
ضخامت:
10
ضخامت:
12
ضخامت:
15

ورق سیاه فولاد مبارکه

فیلتر قیمت