تیرآهن 12 متری IPE بنگاه تهران

گروه: تیرآهن
سایز: 16
وزن: 190 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1400/02/16 26,100,000 200,000
1400/02/15 26,300,000 0
1400/02/13 26,300,000 200,000
1400/02/12 26,500,000 100,000