تیرآهن 12 متری IPE بنگاه تهران

گروه: تیرآهن
سایز: 16
وزن: 190 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1400/08/01 29,800,000 0
1400/07/29 29,800,000 0
1400/07/28 29,800,000 200,000
1400/07/27 30,000,000 100,000