تیرآهن 12 متری IPE بنگاه تهران

گروه: تیرآهن
سایز: 16
وزن: 190 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/21 12,520,000 200,000
1398/12/20 12,320,000 0
1398/12/19 12,320,000 300,000
1398/12/17 12,620,000 0