تیرآهن 12 متری IPE بنگاه تهران

گروه: تیرآهن
سایز: 16
وزن: 190 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 3,460,000 0
1401/05/12 3,460,000 110,000
1401/05/10 3,350,000 70,000
1401/05/08 3,420,000 60,000