1396/04/01 - 09:20 329 دسته بندی: تحلیل بازار مسکن

تاثیر مالیات بر رشد قیمت مسکن


عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان عنوان کرد:با دریافت مالیات از سوی سازندگان مسکن، بازار ساخت و ساز مسکن رو به افزایش پیش می رود و همین امر باعث رکود آن می شود. به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، قانون مالیات های مستقیم توسط هیات دولت به تصویب رسیده است. طبق این قانون،هم اشخاص حقیقی و هم تمام کسانی که در صنعت ساخت و ساز فعالیت دارند،مستلزم پرداخت مالیات از درآمد حاصل از فروش مسکن خواهند بود.

در شرایط فعلی این قانون جدید در بین فعالان ساختمانی با واکنش روبه رو شده و آنها معتقدند که در شرایطی که بازار مسکن با رکود مواجه است،دریافت مالیات غیر منطقی بوده و باعث افزایش قیمت مسکن خواهد شد. ایرج رهبر در گفتگو با خبرنگار مسکن با اشاره به اینکه دولت در دریافت مالیات از ساخت وساز به نفع خود اقدام می‌کند، گفت: تمامی محاسبات دولت در دریافت مالیات از تولیدکنندگان مسکن به صورتی است که توجیه اقتصادی خود را به همراه دارد و در این محاسبات  تولیدکنندگان متضرر می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه دولت در محاسبه مالیات، مواردی را در نظر می‌گیرد که تولیدکنندگان آنها را به عنوان هزینه و یا سود محاسبه نمی‌کنند،  گفت: انبوه سازان در محاسبه هزینه ساخت و ساز موارد خاصی دارند که باید براساس قیمتِ کارشناسی شده، آنها را ارزیابی کنیم.

ایرج رهبر افزود:متاسفانه نمی شود کارشناسان را در محاسبه مالیات ساخت و ساز در بر آورد هزینه توجیح کرد و فقط در این شرایط تنها تولید کنندگان ضرر می بیننند.عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: تولیدکنندگان مسکن با دریافت مالیات، بازار ساخت وساز مسکن را به سمت افزایش قیمت سوق می‌دهند و همین موضوع باعث رکود در این بخش می‌شود.

گفتنی است با دریافت مالیات از تولید کنندگان چند روزی است که بازار در شرایطی قرار دارد که باعث سوء استفاده سوداگران و افزایش قیمت شده است.

 

برای تحلیل بازار مسکن، تحلیل بازار آهن و همچنین پیش بینی بازار آهن  اینجا  را کلیک کنید.