ورق سیاه برشی بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
ضخامت: 3
وزن: 0 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/04/09 63,900 1,800
1398/04/03 62,100 1,000
1398/03/22 63,100 200
1398/01/28 62,900 6,100
مسیریابی کانال تلگرام ۰۲۱-۵۴۱۰۳