ورق سیاه شیت فابریک کارخانه

گروه: ورق سیاه
تولید کننده: کارخانه قطعات
ضخامت: 20
وزن: 1131 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/11/07 73,000 3,500
1398/11/06 69,500 1,500
1398/11/05 68,000 0
1398/11/01 68,000 0