ورق سیاه شیت فابریک کارخانه

گروه: ورق سیاه
تولید کننده: کارخانه کاویان
ضخامت: 10
وزن: 590 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/02/13 86,000 18,000
1398/10/25 68,000 2,300
1398/10/21 70,300 0