ورق سیاه شیت فابریک کارخانه

گروه: ورق سیاه
تولید کننده: کارخانه اکسین
ضخامت: 10
وزن: 942 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/11/27 104,000 1,900
1398/11/23 102,100 0
1398/11/21 102,100 24,600
1398/11/02 77,500 0
مسیریابی کانال تلگرام ۰۲۱-۵۴۱۰۳