ورق سیاه برشی بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
تولید کننده: کارخانه قطعات
ضخامت: 8
وزن: 0

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/09/20 63,000 1,000
1398/09/19 64,000 2,500
1398/09/17 61,500 3,500
1398/09/10 58,000 1,500
مسیریابی کانال تلگرام ۰۲۱-۵۴۱۰۳