میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه روهینا جنوب
سایز: 12
وزن: 11/3 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/07/03 127,000 0
1399/07/02 127,000 0
1399/07/01 127,000 6,000
1399/06/31 121,000 1,300