میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه روهینا جنوب
سایز: 14
وزن: 15/2 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/02/06 61,000 1,500
1399/02/03 59,500 500
1399/02/02 59,000 0
1399/02/01 59,000 1,000