میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه روهینا جنوب
سایز: 16
وزن: 19/8 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/07/03 122,000 0
1399/07/02 122,000 0
1399/07/01 122,000 3,000
1399/06/31 119,000 1,400