میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه روهینا جنوب
سایز: 20
وزن: 29/64 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/02/03 59,000 1,000
1399/02/02 58,000 0
1399/02/01 58,000 1,000
1399/01/31 59,000 0