میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه راد همدان
سایز: 10
وزن: 7.2 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/04/23 47,050 0
1398/04/19 47,050 0