میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 8
وزن: 4/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/10 91,000 0
1399/04/09 91,000 0
1399/04/08 91,000 0
1399/04/07 91,000 4,000